Điều khoản rút và trả lại hàng.
Quay về trang chủ Tìm kiếm tiểu thuyết Trung tâm cá nhân


Chức năng thanh toán của PocketNovel là sản phẩm dịch vụ có thể sử dụng sau khi mua, sẽ được mở khóa sau khi thanh toán, nếu bạn cần hoàn lại tiền, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hoàn tiền trong vòng 2 ngày sau khi mua. Tiền hoàn lại sẽ về tài khoản của bạn trong vòng 14 ngày. Ngoài ra, bạn vui lòng đọc kỹ mô tả chi tiết quy định thanh toán trước khi tiến hành thanh toán. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi。